GHEE-CEESPVKO KIDEEN PRIBATUTASUN-POLITIKA


Datuak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendu berriaren (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DPBEDBLO) arabera, gure Pribatutasun Politikaren baldintzak eguneratu ditugu.  
 

Eguneratze honen bidez, zure datu pertsonalen erabilerari eta tratamenduari buruzko informazio argia, zehatza eta gardena eskaini nahi dizugu, zure pribatutasuna bermatzeko eta behar-beharrezkoa den informazioa soilik biltzeko gure konpromisoarekin batera. Hona hemen edukia labur-labur:

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

IFK: Q4800676A

Posta helbidea: C/Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 48014 Bilbao Helbide elektronikoa: ceespv@ceespv.org

Telefonoa: 944 160 397

DPDren kontaktua: dpd@asensucontrario.info

Zer datu pertsonal biltzen ditugu?

Elkargokidea bazara: elkargokide izateko unean zuk eman zenizkigunak. Beste kasu batzuetan, prestakuntza-ikastaroetan parte hartzean edo gure web orriaren bidez eskaintzen dizkizugun zerbitzu telematikoetan sartzean lagako dizkiguzunak. Funtsean:

•  Identifikazio- eta harreman-datuak.

• Kuoten kobrantza kudeatzeko banku-datuak.

GHEE-CEESPVk ez du erabaki automatizatuak hartzea edo profilak egitea dakarten datuen tratamendurik egiten.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak batez ere Elkargoa bera kudeatzeko, mantentzeko, garatzeko eta kontrolatzeko tratatzen ditugu. Funtsean:

• Elkargoko kide egiteko harremana kudeatzea.

• Elkargokideen jarduerarekin lotutako estatistikak egitea.

• Elkargoari atxikita egoteagatik elkargokideak jasotzen dituen zerbitzuak ematea: aholkularitza juridikoa, espedienteen lekualdaketa, biltzeko tokien lagapena, prestakuntza-ikastaroak, topaketak, etab.

• Kontaktua: GHEE-CEESPVrekin duzun harremana kudeatzea, kontsulta, laguntza, eskaera, erreklamazioa, kexa, zerbitzu-eskaera edo beste edozein arrazoirengatik.

• Presentzia sare sozialetan. GHEE-CEESPV sare sozialetan dago. Zure jarraitzaile eginez ematen dizkiguzun datuak dagokion sare sozialean gure presentzia behar bezala administratzeko, GHEE-CEESPVren edo haren jarduerarekin zerikusia izan dezaketen hirugarrenen jardueren berri emateko eta sare sozial horien kasuan kasuko pribatutasun-politikek aurreikusten duten beste edozein helburutarako baino ez dira erabiliko.

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko funtsezko lege-oinarria pribatutasun-politika honen arabera adierazitako berariazko baimena da, dagozkion laukitxoak markatuta edo egiazta daitekeen beste edozein bitartekoren bidez.

Gainera, legitimazioa honako arau hauek ematen dute: 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, Zerbitzu-Jardueretara Sartzeko eta Jardunean Jartzeko Eskubideari buruzko Legera egokitzeko hainbat lege aldatzekoa. 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa. 7/2003 Legea, abenduaren 22koa, Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa sortzekoa.         

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ez zaizkie inolaz ere hirugarren pertsonei edo erakundeei lagako; hala badagokio, aldez aurretik zure baimena eskatuko dugu.

Elkargokidea bazara, zure banku-kontuaren zenbakia BANCO SABADELL erakundeari jakinaraziko diogu kuoten ordainketak kudeatzeko, zure identifikazioa Defentsa Juridikoko DAS aseguru-konpainiari eta LLOYD 'S konpainiari, erantzukizun zibileko asegurua eta zure identifikazioa kudeatzeko, eta, agian, zure banku-kontuaren zenbakia kontabilitatea kudeatzeko aholkularitzari.

Hala ere, zure datuak salbuespen gisa jakinarazi ahal izango lirateke, egon daitezkeen legezko eta/edo kontratuzko betebeharrak bete behar direlako. Kasu horretan, eta legez posible bada, aldez aurretik jakinaraziko genizuke.

Zure elkargo-espedientea Gizarte Hezitzaileen beste Elkargo batera eramatea eskatzen baduzu, elkargoen arteko administrazio-akordioen arabera egingo da, DBEOren 20. artikuluan datu pertsonalen eramangarritasunari buruz ezarritakoa oinarri hartuta.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Emandako datuak tratamenduaren helburuetarako behar-beharrezkoa den denboran gordeko dira, tratamenduaren helburuari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean, betiere titularrak adostasuna ezeztatu ez badu, eta indarrean dagoen araudian jasotako minimizazio-printzipioari jarraituz.

Erabiltzaileak emandako datuak gordetzeko aplikatuko diren irizpideak honako hauek izango dira:

• Legezko betebeharra.

• Kontratu-harremanaren iraupena.

• Interesdunak ezabatzeko eskatzea.

• Datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako, edo ezabatzeko eskatzen bada, prozedura seguru eta fidagarrien bidez ezabatuko dira.

Ziur al daude zure datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartzen ditugu, haien izaeraren eta tratamenduaren inguruabarren arabera, ahal den neurrian eta teknikaren egoeraren arabera baimenik gabe sartzeko eta tratatzeko, aldatzeko edo galtzeko edozein aukera saihesteko. Gure konpromisoa zure datuak beti seguru eta osorik mantentzea da.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datu pertsonalei dagokienez?

Zure eskubide legitimoa erabil dezakezu:

• Bildutako datu pertsonalak eskuratzea.

• Datu okerrak zuzentzeko eskatzea.

• Datuak ezerezteko eta ezabatzeko eskatzea, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

• Zure datuen tratamenduari aurka egiteko eta mugatzeko eskatzea.

• Zure datu pertsonalen eramangarritasuna eskatzea (zure datu pertsonalak zuk eskatzen dizkiguzunetara mugitzea, kopiatzea edo transferitzea).

• Gure tratamendurako baimena baliogabetzea.

• Tratamenduari buruzko erreklamazioak aurkeztea Elkargoaren aurrean.

Eskubide horiek baliatzeko, posta elektronikoz jarri behar duzu harremanetan Tratamenduaren arduradunarekin, Elkargoko Datuak Babesteko ordezkariarekin edo zuzenean posta arruntez edo burofaxez, gure helbidera igorrita:       

GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-Colegio de Educadoras y  Educadores Sociales del País Vasco

Luzarra kalea 14, 16, 4., 2.Bulegoa 48014 Bilbao

Era berean, Bilboko gure egoitzara joan zaitezke eta bertan gustura hartuko zaitugu. Nolanahi ere, eta zu babesteko helburu bakarrarekin, zure nortasuna ziurtatu beharko duzu GHEE-CEESPVren aurrean, zure eskaerarekin batera NANaren edo zure nortasuna egiaztatzen duen dokumentuaren kopia bat aurkeztuta.

Bestela, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean balia ditzakezu zure eskubideak, hori baita Euskadin datu pertsonalak babesteko eskumena duen organoa.   

Era berean, zure datu pertsonalen tratamenduak indarrean dagoen araudia urratzen duela uste baduzu, baimena kendu edo erreklamazioren bat aurkeztu nahi baduzu, lehen aipatutako edozein prozeduraren bidez ere egin dezakezu.

Pribatutasun-politika alda dezakezu?

GHEE-CEESPVk pribatutasun-politika hau aldatzeko eskubidea izango du, behar diren legegintza-berrikuntzetara egokitzeko. Kasu horretan, behar besteko aurrerapenaz jakinaraziko genizuke, beharrezko aldaketak aplikatu aurretik.

Zerbait egin behar dut?

Zure aldetik beharrezkoa den gauza bakarra da Pribatutasun Politika hau arretaz irakurtzea eta, hala dagokionean, baimena ematea, haren baldintzak onartuz. Horrela, berariaz baimentzen diguzu zure datuak deskribatutakoaren arabera tratatzeko.